În incinta sediului Instituției Prefectului Județului Iași a avut loc ședința comună a reprezentanților localităților Ruginoasa, Cucuteni și Ion Neculce, județul Iași, România și localitățile Bubuieci, Tohatin și Codru, municipiul Chișinău, Republica Moldova.

La întrevedere au mai participat subprefectul județului Iași, domnul Răzvan-Bogdan Abalași, cât și Vicepreședintele consiliului județean Iași, domnul Constantin Alin Aivănoaiei.

Ședința comună a fost organizată cu implicarea Centrului de Drept și Inițiative Democratice din Republica Moldova, care a coordonat în prealabil dialogul între Părți. Totodată Centrul a demarat procesul de înfrățire a mai multor localități din Republica Moldova cu cele din România în vederea
susținerii reciproce în dezvoltarea locală.

Părțile au convenit să contribuie activ la dezvoltarea instituțională și funcțională a autorităților publice locale din Euroregiunea Siret – Prut – Nistru, din care fac parte cele 6 primării de pe ambele maluri ale Prutului. Colaborarea se va focusa asupra sporirii eficienței activității în domeniul accesării surselor de finanțare europene în vederea soluționării problemelor locale și asigurării unei infrastructuri durabile pentru garantarea bunăstării cetățenilor.

În finalul ședinței a fost dezbătută și aprobată o Rezoluție privind colaborarea mutuală și principalele obiective ale parteneriatului.

Sursa Foto facebook