În promovarea platformei de accesare a fondurilor transfrontaliere europene www.accesfonduri.eu CDID desfăşura următoarele activităţi:

 • Asistenta

  Acordă asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene şi proiecte transfrontaliere;

 • Opinii de ordin juridic

  Analizează şi întocmeşte opinii juridice şi de altă natură asupra tipului de proiect propus, cât și asupra condițiilor reale de realizare a acestuia;

 • Documentatie

  Elaborează documentaţia şi acordă asistenţă şi consultanţă de proiect pe toată durata derulării contractului de finanțare și a investiției;

 • Consultanta despre condiţiile de finanţare

  Acordă opinii juridice şi de altă natură calificată Beneficiarul despre condiţiile de finanţare, despre etapele depunerii proiectului şi orice alte informaţii necesare a fi cunoscute de către acesta;

 • Asistenta in pregatirea si depunerea actelor

  Asigură asistența pentru pregatirea și depunerea în termen a contestației la o eventuala decizie de respingere a proiectului;

 • Consultanta pentru redactarea raspunsirilor

  Asigură consultanța pentru redactarea răspunsurilor la solicitările de informaţii suplimentare şi alte documente;

 • Alte activităţi în domeniu.