CDID şi-a propus drept misiune contribuirea la consolidarea și promovarea valorilor democratice, supremaţiei legii, precum și susţinerea şi consolidarea de către CDID a relaţiilor între administraţia publică centrală, locală şi populaţie, inclusiv prin suportul juridic şi de consultanţă ai acestor subiecţi în vederea accesări şi bunei gestionări a resurselor financiare, capacitaţilor, proiectelor şi programelor naționale, transnaţionale, europene şi internaţionale.