Obiective

În promovarea platformei de accesare a fondurilor transfrontaliere europene www.accesfonduri.eu CDID desfăşura următoarele activităţi:

  • Acordă asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene şi proiecte transfrontaliere;
  • Analizează şi întocmeşte opinii juridice şi de altă natură asupra tipului de proiect propus, cât și asupra condițiilor reale de realizare a acestuia;
  • Elaborează documentaţia şi acordă asistenţă şi consultanţă de proiect pe toată durata derulării contractului de finanțare și a investiției;
  • Acordă opinii juridice şi de altă natură calificată Beneficiarul despre condiţiile de finanţare, despre etapele depunerii proiectului şi orice alte informaţii necesare a fi cunoscute de către acesta;
  • Asigură asistența pentru pregatirea și depunerea în termen a contestației la o eventuala decizie de respingere a proiectului;
  • Asigură consultanța pentru redactarea răspunsurilor la solicitările de informaţii suplimentare şi alte documente;
  • Alte activităţi în domeniu.