Ședința de lucru „Dezvoltarea capacităților de management în sectorul public, prin prisma reformei administrației publice în Republica Moldova”

Alături de reprezentanții Academiei de Administrare Publică din Republica Moldova, Prefectura județului Iași, Centrul Regional de Formare Continua pentru Administrația Publică Locala Iași în cadrul primei ședințe comune de lucru cu tematica „Dezvoltarea capacităților de management în sectorul public, prin prisma reformei administrației publice în Republica Moldova”.

Obiective

În promovarea platformei de accesare a fondurilor transfrontaliere europene www.accesfonduri.eu CDID desfăşura următoarele activităţi:

  • Acordă asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene şi proiecte transfrontaliere;
  • Analizează şi întocmeşte opinii juridice şi de altă natură asupra tipului de proiect propus, cât și asupra condițiilor reale de realizare a acestuia;
  • Elaborează documentaţia şi acordă asistenţă şi consultanţă de proiect pe toată durata derulării contractului de finanțare și a investiției;
  • Acordă opinii juridice şi de altă natură calificată Beneficiarul despre condiţiile de finanţare, despre etapele depunerii proiectului şi orice alte informaţii necesare a fi cunoscute de către acesta;
  • Asigură asistența pentru pregatirea și depunerea în termen a contestației la o eventuala decizie de respingere a proiectului;
  • Asigură consultanța pentru redactarea răspunsurilor la solicitările de informaţii suplimentare şi alte documente;
  • Alte activităţi în domeniu.

Misiune

CDID şi-a propus drept misiune contribuirea la consolidarea și promovarea valorilor democratice, supremaţiei legii, precum și susţinerea şi consolidarea de către CDID a relaţiilor între administraţia publică centrală, locală şi populaţie, inclusiv prin suportul juridic şi de consultanţă ai acestor subiecţi în vederea accesări şi bunei gestionări a resurselor financiare, capacitaţilor, proiectelor şi programelor naționale, transnaţionale, europene şi internaţionale.

Statut

Platforma de accesare a fondurilor transfrontaliere europene www.accesfonduri.eu este promovată de către asociaţia obştească, neguvernamentală şi apolitică Centrul de Drept şi Iniţiative Democratice (CDID) din Republica Moldova, cu sediul în Chişinău, constituită pentru promovarea valorilor democratice şi supremaţiei legii. Una din direcţiile de promovare a principiilor democratice este susţinerea şi consolidarea de către CDID a relaţiilor între administraţia publică centrală, locală şi populaţie, inclusiv prin suportul juridic şi de consultanţă ai acestor subiecţi în domeniul accesări şi bunei gestionări a resurselor financiare, proiectelor şi programelor naționale, transnaţionale, europene şi internaţionale. În acest sens CDID pune la dispoziţia partenerilor şi beneficiarilor, întregul suport juridic şi logistic, în vederea coordonării activităţilor ce implică accesarea și managementul unei dezvoltări durabile.