Intrari dupa admin

Obiective

În promovarea platformei de accesare a fondurilor transfrontaliere europene www.accesfonduri.eu CDID desfăşura următoarele activităţi:

Acordă asistenţă şi consultanţă juridică de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene şi proiecte transfrontaliere;

Misiune

CDID şi-a propus drept misiune contribuirea la consolidarea și promovarea valorilor democratice, supremaţiei legii, precum și susţinerea şi consolidarea de către …

Statut

Platforma de accesare a fondurilor transfrontaliere europene www.accesfonduri.eu este promovată de către asociaţia obştească, neguvernamentală şi apolitică Centrul de Drept şi Iniţiative Democratice (CDID) din Republica Moldova, cu sediul în Chişinău, constituită pentru promovarea valorilor democratice şi supremaţiei legii.