Ședința de lucru „Dezvoltarea capacităților de management în sectorul public, prin prisma reformei administrației publice în Republica Moldova”

Alături de reprezentanții Academiei de Administrare Publică din Republica Moldova, Prefectura județului Iași, Centrul Regional de Formare Continua pentru Administrația Publică Locala Iași în cadrul primei ședințe comune de lucru cu tematica „Dezvoltarea capacităților de management în sectorul public, prin prisma reformei administrației publice în Republica Moldova”.